Gamla Apoteket

Apoteksgården stod färdig år 1760 och var bostad och handelsgård för apotekarfamiljen Stammers. Den stora stadsbranden i Hedemora 1754 orsakade stor katastrof i staden och runt 90 av ca 110gårdar brann mer eller mindre upp och så även apoteksgården. Familjen Stammers fastighet uppfördes snabb igen och familjen kunde då åter flytta in vid Stora Torget

År 1849 inträffade den andra stadsbranden som dock inte var lika omfattande. Apoteksverksamheten flyttades ”hem” till familjen och det inrättades apoteket på gården efter att apotekare C A Ruth köpt den. Tidigare hade apoteket varit inrymt i en grannfastighet. Kring 1875 stod det nya laboratoriet klart och verksamheten växte. År 1897 byggdes apoteket om efter ritningar av arkitekten Lars Israel Wahlman. Huset försågs med tidstypiska detaljer i nationalromantisk stil. 1931 och 1934 gjordes vissa ombyggnader av fasaden mot Långgatan även då med ritningar av Wahlman.

Efter att apoteksverksamheten flyttade från huset kring1987 genomfördes en rejäl modernisering av kommunen för att passa deras verksamhet med kontor och turistbyrå. Kommunen flyttade från lokalerna och sålde kvarteret till Maritha och Fredrik 2015. De har varsamt restaurerat allt till de fantastiska hus det är idag. I gamla Apoteket finns nu Wahlmans hanverksbageri och café och byggnadsvårdsbutiken Klassiska Byggvaror. Huset är numera skyddat som Byggnadsminne