Gamla Apoteket

Apoteksgården uppfördes sannolikt år 1779 av handelsmannen Erik Hult som handelsgård. År 1849 inrättades apoteket i gården efter att apotekare C A Ruth köpt den. Tidigare hade apoteket varit inrymt i en grannfastighet vid Stora Torget. År 1897 byggdes apoteket om efter ritningar av arkitekten Lars Israel Wahlman. Huset försågs med tidstypiska detaljer i nationalromantisk stil. 1931 och 1934 gjordes vissa ombyggnader av fasaden mot Långgatan enligt ritningar av Wahlman. Efter att apoteksverksamheten flyttade från huset byggdes det om för turistbyrå och kontor. Turistbyrån flyttade från lokalerna och kommunen sålde gamla apoteket till Maritha och Fredrik som varsamt restaurerat kvarteret till de fantastiska hus det är idag, i byggnaden finns vi café Wahlman och byggnadsvårdsbutiken Klassiska Byggvaror.